Dotacja

 

 

W ramach dotacji zostało wykonanych wiele prac, jak również zostały zakupione nowe maszyny i urządzenia.