Polityka prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Korzystając z naszego Sklepu Internetowego ARUŚ prowadzonego pod adresem www.arus.pl (dalej: „Sklep”)  lub rejestrując się jako odbiorca Newslettera, Klient przekazuje nam swoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności, odzwierciedlająca wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Sułkowicach, ul. Partyzantów 35, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000643856, posiadająca NIP 6812064996, REGON 36573522, e-mail: sklep@arus.pl, tel: +48 660 691 230 zwana dalej „Administratorem".

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

 

Klient może przeglądać Sklep bez konieczności dokonania rejestracji, czy podawania swoich danych osobowych.  Jednakże w przypadku składania zamówień w Sklepie lub korzystania z określonych usług świadczonych przez Sklep podanie wskazanego minimum danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie lub świadczenia określonych usług.

 

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu:

 1. podstawowe dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
 2. dane identyfikacyjne: NIP, REGON;
 3. elektroniczne dane informacyjne: adres email, a także Lgin/hasło, które służy do dostępu do Panelu Klienta;
 4. zobowiązania i wydatki: wystawione faktury/korekty, zarówno opłacone jak i nie (tj. opóźnione, bieżące), nr rachunku bankowego;
 5. transakcje finansowe: historia płatności, wpłaty na konto bankowe lub przez systemy płatnicze zewnętrzne (PayPal, PayU);

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe Klienta, Sklep przetwarza w następujących celach:

 1. w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu zakładania, zarządzania i obsługi „Panelu Klienta” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 5. w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 6. w celu obsługi zgłoszeń, które zostaną skierowane do Sklepu  np. przez e-mail, formularz kontaktowy, czy telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit d RODO);

 

Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych,
w tym na przesyłanie przez Sklep drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody również w celu przekazywania Klientowi informacji o ofercie Sklepu i aktualnych  promocjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Sklepem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Dane osobowe przekazane Sklepowi  są przeznaczone jedynie dla jego użytku.

 

Dane osobowe Klienta mogą być także udostępniane innym podmiotom, ale wyłącznie w celu świadczenia usług i realizacji zamówień:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe mogą zostać także udostępnianie firmom, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcom usług prawnych i doradczych.

 

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie wymienia danych Klienta w celach marketingowych z innymi firmami.

 

 

PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych: Klient może uzyskać informacje związane
  z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
 2. prawo do poprawiania danych: jeżeli Klient uważa, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych: Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 4. prawo do ograniczenia: Klient może poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu: Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 6. prawo do wycofania zgody: jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może wycofać zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez Klienta zgodę na przetwarzanie;
 7. prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, Klient może domagać się, aby przekazane Sklepowi Internetowemu dane osobowe zostały mu zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

 

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, Klient powinien zwrócić się do Sklepu poprzez wysłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. W celu realizacji przysługujących Klientowi praw niezbędne będzie zweryfikowanie jego tożsamości.

 

Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego - to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

PLIKI COOKIES

 

Na stronie Sklepu wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, inne informacje transmitowane protokołem http. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.

Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu w następujących celach:

 1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.arus.pl (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

ZABEZPIECZENIA

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów;
 2. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;
 3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego Loginu i Hasła.

Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez:

 1. przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Partyzantów 35, 32-440 Sułkowice;
 2. przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@arus.pl;
 3. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 660 691 230 od  godziny 8.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku.

 

Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 

W przypadkach, w których Klient nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Sklep lub podjętymi działaniami, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

 

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

 =========================================================================

 Poniejsza Polityka obowiązuje do dnia 25.05.2018 r.

 

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu  www.arus.pl.1.     Administratorem danych jest Firma Produkcyjno-handlowa „Aruś” Ryszard Chrobak z siedzibą: 32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca nr NIP 681-100-37-68 oraz nr REGON 356254236, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.arus.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

2.     Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3.     Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4.     Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

5.     Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

 1. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuję na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 2. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.